دانلود برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور فایل ورد (word)


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور فایل ورد (word) دارای 208 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور فایل ورد (word) :

دانلود برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور فایل ورد (word)


درقالب ورد قابل ویرایش

مقدمه

سیل یکی از بلایای طبیعی است که در طول تاریخ بشر همواره خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورده است و انسان همواره در فکر مبارزه وکنترل این پدیده بوده است . میانگین خسارات سالیانه سیل درکشورهای صنعتی و در حال توسعه رو به افزایش است . بررسی های بعمل آمده نشان می دهدکه آمار تلفات انسانی و خسارات اقتصادی سیل طی سالهای 192 تا1990 اگر چه در مقاطع زمانی یکساله از جهات کمی وکیفی با نوسان مواجه بوده است ولی مجموعًا روندکلی آن رو به افزایش است (علیزاده ، 1382).

دورسنجی از جمله علوم و فنون نسبتا جدیدی است که در سالهای اخیر به سبب پیشرفت کامپیوتر و تکنولوژی ماهواره ای و انواع سنجنده ها به سرعت رشدکرده و توسعه یافته است .

دورسنجی را می توان علم و فن شناسایی و اندازگیری ویژگیهای طیفی اشیا و پدیده های مربوط به زمین ، هوا و دریا از فاصله ای نسبتا دور و جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده بدانیم . در دورسنجی بازتاب امواج الکترو مغناطیسی ، پس از برخورد با پدیده های مختلف زمین ، به وسیله سنجنده هایی که بر روی سکوهای مختلف تعبیه شده اند ثبت شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بکارگیری تکنیک دور سنجی در مطالعات سیلاب حوضه ها , نسبت به روش های سنتی و متداول دارای سرعت بیشتر و دقت زیادی می باشد بنابراین به عنوان تکنیک های کارآمد مدنظر قرار می گیرد. مهمترین هدف در اینجا برآورد میزان سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای و سپس مقایسه نتایج بدست آمده با اطلاعات سیلاب رودخانه برای یک منطقه می باشد.

دانلود برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

چکیده ...................................................................................................... 1

مقدمه .......................................................................................................2

فصل اول :کلیات ........................................................................................3

1-1- سیلاب ..............................................................................................

1-2- روش های برآورد سیلاب ......................................................................

1-3- اهداف و ضرورت انجام فایل .................................................................7

1-- روش انجام فایل .................................................................................8

فصل دوم : پیشینه فایلات ............................................................................9

2-1- مطالعات خارجی ................................................................................10

2-2- مطالعات داخلی ..................................................................................19

فصل سوم : عرصه فایل وروش انجام کار......................................................20

3-1- موقعیت جغرافیایی .............................................................................21

3-1-1- رودخانه قره سو .............................................................................21

3-1-2- رودخانه بالخلوچای .........................................................................22

3-2- تعریف سنجش از دور .........................................................................2

3-3- تاریخچه سنجش از دور .......................................................................2

3--کاربردهای مهم سنجش از دور ..............................................................2

3-- مهمترین قابلیت های سنجش از دور ........................................................28

3--عوامل خطا در روشهای دورسنجی و GIS ................................................28

3--1-کیفیت داده ها...................................................................................29

3-7 سنجش از دور وخاک .............................................................................30

3-7-1- محدویت ها و مشکلات تهیه نقشه خاک .....................................................30

3-7-2- رنگ خاک .......................................................................................30

3-7-3- روش های تعیین رنگ خاک ..................................................................31

3-8- پوشش گیاهی .....................................................................................3

3-9-طبقه بندی اطلاعات ماهواره ای ..............................................................3

3-9-1-طبقه بندی تصاویر ............................................................................3

3-10-طرزکار ماهواره ها .........................................................................3

3-11- انواع سکوها ..................................................................................3

3-12- مدارحرکت ماهواره ........................................................................37

3-12-1 مدارزمین ساکن ..............................................................................39

3-12-2-مدارکم ارتفاع ................................................................................0

3-12-3-مدارهای غیرعادی .......................................................................0

3-12--مدارزمین ساکن انتقالی ..................................................................1

3-13- قدرت تفکیک سنجنده ها ....................................................................1

3-13-1- قدرت تفکیک مکانی ......................................................................1

3-13-2- قدرت تفکیک طیفی .......................................................................2

3-13-3- قدرت تفکیک رادیومتریک .............................................................3

3-13-- قدرت تفکیک زمانی ......................................................................3

3-1- انواع سنجنده ها..................................................................................

3-1-1- دوربین ها وعکس های هوایی .........................................................

3-1-2- اسکنرهای چندطیفی .....................................................................

3-1-3- تصویر بردارحرارتی ...................................................................

3-1- انواع ماهواره ها ..............................................................................

3-1-1- ماهواره های هواشناسی .................................................................

3-1-1- 1- ماهواره هواشناسی نوآ ...............................................................

3-1-2- ماهواره های منابع طبیعی ...............................................................7

3-1-2-1- ماهواره لندست .........................................................................7

3-1-2-1-1- ویژگی سنجنده های تعبیه شده روی لندست ...................................8

3-1-2-2- ماهواره اسپات .........................................................................9

3-1-2-3- ماهواره سنجش از دور هندوستان ..................................................0

3-1-3- ماهواره منابع آبی .........................................................................1

3-1-- ماهواره با قدرت تفکیک مکانی بالا ...................................................1

3-1- داده ها و روش ها ............................................................................1

3-1-1- تصاویر ماهواره لندست .................................................................1

3-1-2- داده های ایستگاه هیدرومتری ...........................................................2

3-1-3- روش های دورسنجی .....................................................................

3-1-- روش های GIS ...........................................................................

3-1-- انواع داده ها در GIS......................................................................7

3-1-- روش کار نرم افزار ARC GIS ......................................................9

3-17- روش انجام کار ...............................................................................8

فصل چهارم : نتایج ......................................................................................70

-1- مدل شماره منحنی ..............................................................................71

-2- تعیین عدد منحنی ..................................................................................71

-3- رواناب سطحی ....................................................................................73

-- نتایج مقادیر دیجیتال تصاویر ماهواره لندست ...............................................7

--شناسایی جنس زمین .............................................................................78

--تجزیه و تحلیل نتایج ..............................................................................82

--1-تعیین داده های خیلی بزرگ وخیلی کوچک ............................................9

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات .................................................................11

-1- نتیجه گیری ......................................................................................117

-2- روابط توسعه یافته در این فایل برای برآورد سیلاب ..................................118

-3- پیشنهادات ........................................................................................121

دانلود برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور فایل ورد (word)
فهرست منابع ...........................................................................................122

دانلود برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور فایل ورد (word)
فهرست منابع فارسی .................................................................................123

دانلود برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور فایل ورد (word)
فهرست منابع لاتین ...................................................................................12

چکیده انگلیسی ........................................................................................12


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 50 ]

[ يکشنبه 18 تير 1396 ] 2:34 ] [ علی ]

[ ]

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]